Trainingsacteur

Met meer dan 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg heb ik een hele berg aan kennis mogen vergaren op het gebied van communicatie en weerbaarheid.
Ik heb besloten deze competenties te combineren en ben beschikbaar als Trainingsacteur. Hiervoor heb ik de opleiding tot Trainingsacteur gevolgd aan de Hebbes Academy.
Met onder andere ervaringen bij de opleiding geneeskunde in het Erasmus Ziekenhuis, trainer weerbaarheid bij Lunetzorg en Agressietraining.nl kan ik veel bijdrage aan uw workshop, training of opleiding.

Waarom trainen met een trainingsacteur?

Leren uit boeken of vanuit een presentatie, dat kan natuurlijk, maar hoe geef je meer dimensie aan je training en verhoog je het leerrendament? Daar kom ik als trainingsacteur kijken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we 90% van wat we leren uit ervaringen in de praktijk halen. Door gebruik te maken van een trainingsacteur kan je de praktijk nabootsen terwijl je de drempel weg haalt om te experimenteren met gedrag. De deelnemer kan in een veilige oefen situatie het geleerde in praktijk brengen en bijschaven. Hierdoor kan de deelnemer de geleerde kennis beter meenemen naar de werkvloer.

Trainingsacteur is een vak. Een ervaren trainingsacteur zal een opleiding hebben gehad en zich steeds bijscholen.

Verder biedt een trainingsacteur:

 1. Realistisch spel. Een trainingsacteur zal altijd een zo realistisch mogelijk beeld geven van de een mogelijke situatie. Hierdoor zal de deelnemer de noodzaak voelen om serieus het gesprek aan te gaan en voelt het niet als een toneelspelletje. Het gedrag zal bij een effectieve training aan een rol gekoppeld worden. Denk hierbij aan klanttraining waarbij de trainingsacteur een mogelijke (lastige) klant neerzet.
 2. Benaderend spel. Een trainingsacteur kan een rol uitvragen om een zo geloofwaardige rol neer te zetten, waarbij de deelnemer alle kenmerken kan herkennen die benoemd of gewenst zijn. Bij trainingen waar het belangrijk is dat er tegenspel wordt gegeven vanuit een bestaand karakter, is het belangrijk dat een trainingsacteur niet alleen het gedrag laat zien, maar ook non-verbale gedragingen en taal inzet die dit persoon kenmerkt.
 3. Ineractief spel. een trainingsacteur herkent gedrag van de deelnemer en kan hier adequaat op reageren, zodat er een leersituatie ontstaat voor de deelnemer. Dit gebeurt in de situatie van casus die behandeld wordt.
 4. Doseren van Spel. een trainingsacteur kan zijn gedrag voortdurend aanpassen aan de deelnemer en het leerdoel van de casus. Door het gedrag te doseren kan de trainingsacteur op zoek gaan naar de beleving en grens van de deelnemer. De beleving en grens is per deelnemer en situatie verschillend.
 5. Effectieve Feedback. Een trainingsacteur kan op een gerichte manier feedback geven, zowel in als uit de rol. Tijdens de oefening zal de trainingsacteur concreet gedrag onthouden die voor een gedragsverandering zorgden bij de acteur. Hier kan de deelnemer vaak heel veel van leren.
 6. Trainingsdoel en Theorie. Een trainingsacteur past zich aan, aan het doel en theorie van de training en zal deze als uitgangspunt gebruiken bij het neerzetten van de rol. Dit houd in dat de trainingsacteur kennis heeft van de theorie. Hierbij kan de trainingsacteur sturend spelen om gewenst gedrag te krijgen van de deelnemer. De deelnemer leert zo meer van de oefening.
 7. Kennis en Ervaring. Een trainingsacteur deelt zijn kennis en ervaring met de trainer. Daarnaast zal een professionele trainingsacteur zich blijven ontwikkelen d.m.v. het volgen scholing en intervisie. Hierdoor zal de rugzak van de trainingsacteur steeds meer gevuld worden.

Waar kan je een trainingsacteur voor gebruiken?

Een trainingsacteur is zeer geschikt bij de volgende situaties:

 • Oefenen met feedback
 • Oefenen met slecht nieuws gesprekken
 • Oefenen met agressief gedrag
 • Assessments
 • simulatietrainingen
 • rampenoefeningen
 • gebruik bij communicatieve methodieken zoals: roos van Leary, hoeden van Bono, etc.
 • Oefenen van begeleidingsmethodieken
 • Naspelen van Casu├»stiek
 • oefenen van gesprekken
 • Energizers
 • en nog meer